Service Sanitation Inc.

  • Sanitation
135 Blaine St.
Gary, IN 46406
(219) 949-7000
(219) 949-1008 (fax)